Etymologický slovník AJ

www.etymonline.com Informace o významu, původu a vývoji slov v angličtině.

SeoLink.cz