Ceník a podmínky služeb

Jaké jsou cenové podmínky překladů?

Cenové podmínky překladů jsou následující:

 

 

 

 

Překlady z AJ/NJ do ČJ     290,- Kč/NS

Překlady z ČJ do AJ          330,- Kč/NS

Překlady z NJ do AJ          550,- Kč/NS

 

Příplatky:

Spěšné vyhotovení překladu do druhého pracovního dne         30 %

Expresní vyhotovení překladu během téhož dne                     50 %

Grafická úprava textu, tabulky a formátování                       zdarma

Odborné texty (právní, finanční, technické)                           20-40 %

Překročení kapacity 10 NS/den                                              30 %

 

1 NS (normostrana) = 1800 znaků vč. mezer

 

 

Konsekutivní/doprovodné tlumočení

 

2 hodiny                   1 600,- Kč

půl dne (4 h)            3 000,- Kč

celý den (8 h)           5 600,- Kč

 

Cestovní náklady budou vyúčtovány ve skutečné výši. K uvedeným cenám se v mém případě DPH nepřipočítává.

 

 

 

 

 

Podmínky poskytovaných služeb

Zadávání:  Překlady lze zadávat po předchozí telefonické dohodě v papírové či elektronické podobě. Elektronická forma může zahrnovat formáty MS Office (Word, Excel, PowerPoint), HTML soubory pro Internet, formát PDF či běžné formáty obrázků (JPG, GIF, BMP apod.).

                  Vyhotovený překlad se obvykle předává v elektronickou poštou v jednom z formátů MS Office či HTML, ovšem po dohodě lze kopii překladu předat i na disketě či CD-ROM, případně i v tištěné podobě.

 

Termíny:    Spolehlivost při plnění termínů je samozřejmá. Termíny vyhotovení je však třeba vždy nejdříve domluvit . Při zadávání překladů je třeba počítat s maximální denní kapacitou 8 NS na překladatele, den zadání se nezapočítává.

 

Kalkulace:  Jednotkou pro účtování překladů je tzv. normostrana (NS), která představuje 1800 úhozů (30 řádků po 60 úhozech). Výsledná cena vychází z cílového jazyka překladu. Konečná hodnota se zaokrouhluje na jednu polovinu NS nahoru. Minimální účtovaný rozsah překladu činí 1,0 NS.

 

SeoLink.cz